Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Edebiyat

MUŞ İLİNDE YETİŞMİŞİ ÜNLÜ İLİM VE DEVLET ADAMLARI

Halk Şairi :Muştak Baba
Edebiyatçı :Arap Zade Muhammed hamdi Efendi
Devlet Adamı : Haci İlyas sami Efendi
Din Alimi : Molla Ahmet Efendi
Din Alimi : Molla İbrahim Efendi
Politikacı : İsa Bingöl
Şair : Mehmet Salih San
Edebiyatçı : Mehmet Ali Ermiş
Şair : Kasım Saraç
Şair : Nurettin Yıldırak
Devlet Adamı : Ahmet Feridun Gültekin

ANLATMALAR

Efsaneler : Kızıl Ziyaret Efsanesi,
Hikayeler : Üçkardeşler Hikayesi, Kambur Hikayesi