Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması - 2022
saitfaikyarismasi-2022.jpg
Hikâye Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Amacı
1906 yılında Adapazarı’nda dünyaya gelen, öykücülüğü ile Türk Edebiyatında önemli bir yer edinmiş olan Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak, hikâye alanında yapılan çalışmaları desteklemek ve Sait Faik’i genç kuşaklara tanıtmaktır.

Yarışma Kapsamı
Yarışma 15 (on beş) yaş üzeri herkese açıktır. Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Düzenleme kurulu üyeleri, seçici kurul üyeleri ve üyelerinin yakınları yarışmaya katılamaz.

Konu
“Ağaçlar” Hikâyeleri

Yarışma Koşulları
1. Yarışmaya Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, 15 (on altı) yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabileceklerdir. 
2. Her yarışmacı, yarışmaya en çok bir ( 1 ) hikâyeyle katılabilir.  Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış hikâyelerle başvuru yapılamaz. Bu durumun tespiti halinde, yarışmacılar para ödülünü (yasal faizi ile birlikte) iade etmekle mükellef olacaklardır.
3. Hikâyeler bilgisayarla word formatında, Times New Roman yazı tipi ile 12 puntoyla Türkçe olarak yazılmış olmalıdır.
4. Yarışmaya katılan hikâyeler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen Kurum tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.
5. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dil bilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.
6. Yarışmaya katılan eserler ön jüri tarafından değerlendirilecektir.
7. Yarışmaya katılan eserler jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.
8. Yarışmaya hikâye gönderen eser sahipleri bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Başvurular
- Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen hikâyeler,
- Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış hikâyeler,
- Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen hikâyeler,
- Çok sayıda yazım hatası içeren hikâyeler,
- Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen hikâyeler,
- T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden hikâyeler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Takvim
Son Başvuru: 31 Mart 2023
Seçici Kurul Değerlendirmeleri: 1 Nisan - 7 Mayıs 2023
Sonuçlar: 8 Mayıs 2023 www.sakarya.bel.tr adresinden ilan edilecek.
Ödül Töreni: 11 Mayıs 2023

Ödüller
Birincilik ödülü: 8.000 TL
İkincilik ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük ödülü: 3.000 TL
Mansiyon ödülü (3 adet): 2.000 TL

Düzenleme Kurulu
1. Prof. Dr. Mustafa İSEN (Siyasetçi, Yazar)
2. Doç. Dr. Furkan BEŞEL (SBB Genel Sekreter Yardımcısı)
3. Süleyman ACAR (Sakarya İl Kültür Turizm Müdürü)

Seçici Kurul
1. Sinan ÇİLELİ (SBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı)
2. Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU (SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi)
3. Doç. Dr. Gülsemin HAZER (SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi)
4. A. Ali URAL (Yazar)
5. Ercan YILMAZ (Yazar)

Başvuru için tıklayınız