Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU”

hayata saygı duruşu.jpg
hayata saygı duruşu.png

Ülkemiz karayollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla 26 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesinde  yapılan düzenleme ile “sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş haklarını vermek zorundadırlar” hükmü getirilmiş, ayrıca 2021­2030 Karayolu Trafik güvenliği Strateji Belgesi ve 2021­2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 03.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.         Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar %50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda özellikle incinebilir yol kullanıcıları olan yayalar için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve trafikte yaya öncelliğinin vurgulanması yönünde kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla kampanyaların düzenlenmesi, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. 2019 yılından itibaren 2020 ve 2021 yılları “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilerek trafikte yaya önceliğini vurgulayan “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın”, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” ve “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyaları düzenlenmiştir.        

 Bu kapsamda;          2022 yılı süresince trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla “Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU” sloganıyla 29 Eylül 2022 Perşembe günü 11.00­14.00 saatleri arasında tüm illerimizde eş zamanlı olarak Valiler, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve İl Milli Eğitim Müdürlerimiz başta olmak üzere kurum yöneticisi ve temsilcilerinin katılımıyla devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde bulunduğunu göstermek amacıyla belirlenecek olan okullarda ve yaya/okul geçitlerinde kampanya etkinlikleri düzenlenecektir. Buna göre; 1.  Etkinlikler çerçevesinde Ek­1’de gönderilen görsel örneklerinin hafta boyunca billboardlarda, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında kullanılarak kamuoyunun konuya ilişkin dikkatini çekilmesi,2.  Daha önce yürütülen “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyasında olduğu gibi ana güzergahlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinin kampanya etkinliği sırasında sembolik olarak bir tanesinin kırmızı boyanması sağlanması, okul öğrencilerine Ek­2’de belirtilen ebatlardaki Türk Bayrağı ve örnekte gösterilen el dövizlerinin dağıtılması, 3.  İl genelindeki yaya ve okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemeler kontrol edilerek standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması için yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması, ayrıca trafik ışığı bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde düzenlenen “ÖNCE YAYA” görsellerinin tamamlatılması ve yıpranmış görsellerin ise yenilenmesinin sağlanması, 4.  Yürütülecek kampanyada kullanılacak görsellerin www.trafik.gov.tr ve Trafik Başkanlığına ait PolNet ana sayfasından temin edilmesinin sağlanması 5.  Yürütülen kampanya çalışmalarını tanıtmak amacıyla hafta boyunca yerel TV ve Radyo programlarına uzman personel katılımının sağlanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmalarının yürütülmesi